Geen boer op het veld! De boerenbetoging van 23 maart 1971

Op 23 maart 1971 nemen maar liefst 100.000 landbouwers, uit België en de andere lidstaten van de EEG, de straten van Brussel in. Ze betogen tegen de hervormingsplannen van Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt. 

Mansholt wilde de boerenstiel moderner en grootschaliger maken. Hij mikte daarbij onder andere op een halvering van het aantal landbouwers (van 10 naar 5 miljoen). Boeren kwamen daartegen massaal op straat.

Betogende boeren, met rechts verschillende prominenten van het Groene Front op de trappen van de Beurs in Brussel, 23 maart 1971. KADOC - KU Leuven, Archief Boerenbond.

Het was een van de grootste betogingen van de 20ste eeuw in Brussel en wellicht de allergrootste boerenbetoging in het naoorlogse Europa. Die manifestatie heeft een bijzondere plaats ingenomen in het collectieve geheugen van Belgische landbouwers.

Door Laura Danckaert, 2021.

Webinar

‘Geen boer op het veld!’ De boerenbetoging van 23 maart 1971. Terugblikken na(ar) 50 jaar landbouwbeleid

Waar kwam de onrust en woede vandaan? Wie was Mansholt? Had Europa het (niet) goed voor met de landbouw(ers)? En misschien belangrijker nog, wat was de impact en de nalatenschap van de betoging? Kunnen we vandaag met een andere bril terugkijken naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Dat zijn de vragen die centraal stonden in het webinar dat CAG en ILVO organiseerden op 23 maart 2021.

Europese landbouw

Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog, breekt onder invloed van een supranationaal landbouwbeleid een periode van overvloed aan. De landbouw in België blijft wel gekenmerkt door veel kleinschalige bedrijven.

Het Plan Mansholt

Na enkele goede jaren voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dringen zich omwille van de overproductie en de prijsstagnering aanpassingen op. Landbouwcommissaris Sicco Mansholt komt met drastische hervormingsplannen voor de landbouw. 

Nood aan actie

De publicatie van het Mansholtplan zorgt al van bij het begin voor beroering. De moeizame en trage zoektocht naar compromissen, doet de nervositeit bij de landbouwers stelselmatig toenemen. De bereidheid om te betogen wordt steeds groter.

Allen naar Brussel!

Op 23 maart komen honderdduizend landbouwers uit België en de andere EEG-landen samen in Brussel, om de hervormingsplannen van Sicco Mansholt aan te klagen. Ook het immobilisme van de Europese Commissie en Ministerraad en de daaruit voortvloeiende slechte landbouwprijzen zijn onderwerp van de betoging. 

Nalatenschap en beleid vandaag

De boerenbetoging laat een diepe indruk na en mist zijn effect niet. Slechts enkele dagen later, worden nieuwe landbouwprijzen aangekondigd. Een beleid voor de structuurhervorming van de landbouwsector laat wel nog even op zich wachten.

Terug naar boven