Copyright en gebruiksvoorwaarden

CC-BY

De teksten op deze website mogen vrij gebruikt worden mits bronvermelding Bron: www.cagnet.be - Centrum Agrarische Geschiedenis.

De originelen van vele items in de beeldbank worden bewaard door derden. De eigendomsrechten op dat beeldmateriaal rusten bij de vermelde eigenaren. Beelden in de beeldbank kunnen aangevraagd worden in hoge resolutie, mits toestemming van de originele bewaargever en eigenaar en conform de auteursrechtenwetgeving. De geldende rechtenbeperkingen worden aangeduid door de vermelde Rights Statement onder elk beeld. De aanvrager dient bij de aanvragen de wetgeving over intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Het beeldmateriaal bevat ook verweesde werken. CAG heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft CAG er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet. 

Meer informatie en contact

Terug naar boven