Vlaanderen Vlasland

De zware leemgronden van Haspengouw, Brabant en Henegouwen, alsook de zandleemgronden van Zuid-Vlaanderen lenen zich uitermate voor de teelt van vlas. Maar het was de Leie die de vlascultuur vooral in Zuid-West-Vlaanderen verankerde. Deze rivier beschikt immers over uitzonderlijke rootkwaliteiten en garandeert de felbegeerde hoogwaardige vezels.

De bloeiende vlasindustrie zette de streek rond Kortrijk op de wereldkaart, herschiep het landschap ingrijpend en bracht een ongekende welvaart naar de regio. Vandaar dat die streek vandaag wel eens het 'Texas van Vlaanderen' genoemd wordt.

Door Brecht Dewaele, 2008.

Ansichtkaart van vlas in kappelletjes op het veld, 1901 - 1925, Provincie West-Vlaanderen.

Hoe het vlas naar Vlaanderen kwam...

Vlas was al in het oude Egypte bekend als grondstof voor textiel en olie. Ook in Bijbelverhalen duikt linnen herhaaldelijk op als een kostbaar en waardevol weefsel.

Aan de ''Golden Riviera'' (1800-1950)

De Franse Revolutie bracht aanvankelijk een nieuwe zegen voor de Vlaamse vlasnijverheid.

Reconversie en heropstanding (1955-heden)

Na de vette jaren ten tijde van de Korea-oorlog volgde een sterke terugval in de vlassector. Deze barre periode zou echter de brandstof leveren voor een geweldige economische heropleving die de Leiestreek doormaakte.

Terug naar boven