Centrum Agrarische Geschiedenis

Kenniscentrum voor agrarisch erfgoed

CAG bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf de tweede helft van de 18de eeuw tot vandaag.

30 maart 2023

Contactdag

Samen met FARO organiseren we een beestige contactdag in Leuven. Hoe is onze omgang met dieren en erfgoed van dieren geëvolueerd? Vanuit verschillende disciplines nemen we de boeiende relatie tussen erfgoed en dieren onder de loep. 

In de voormiddag loodsen drie sprekers ons door deze fascinerende thematiek en in de meer praktijkgerichte namiddag staan uitwisseling en dialoog rond dieren en erfgoed centraal.

Koepelproject

MOES-tuin

De moestuin spreekt tot de verbeelding. Zowel vroeger als vandaag vinden velen in moestuinieren een zinvolle bezigheid. Hoe die moestuin werd ingevuld, kan verschillen van een hedendaagse aanpak. Maar ook vandaag is de ene moestuin de andere niet. Hoe en waarom mensen al generaties lang werken in de moestuin en groenten, (klein)fruit en kruiden kweken voor eigen verbruik vormt het onderwerp van het veelzijdige erfgoedproject MOES-tuin.

Erfgoeddag 2023

Beestig!

Hoe zit dat, de link tussen dieren en erfgoed? Dieren kom je overal tegen, in het veld, in de voedingsketen, op je bord en als onderdeel van het vrijetijdsleven. Denk maar aan het noeste trekpaard of de schadelijke coloradokever; het lekker dier op je bord (of net niet); de vinkensport, het hondenzwemmen en nog zoveel andere tradities. Het rijtje met erfgoed waarin dieren een rol spelen is eindeloos en biedt heel wat inspiratie. 

Projecten

CAG werkt als initiatiefnemer, uitvoerder en deelnemer aan tal van projecten in het themaveld landbouw, voeding en landelijk leven.

Themaverhaal in de kijker

Ontdek de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven in een rijke waaier aan thema's in verhaalvorm. Elke twee maanden wordt een nieuw onderwerp uitgediept in samenwerking met experts.

Ongewenste dieren op het boerenerf

Muizen, hazen, konijnen, ratten of vossen komen vaak voor in landelijke gebieden. Maar omdat ze soms schade aanrichten aan teelten of aan andere dieren (bijvoorbeeld pluimvee), is de boer ze liever kwijt dan rijk. Landbouwers én overheid voelden en voelen zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. In deze bijdrage komt de specifieke bestrijding tegen muizen en ratten, mollen en muskusratten aan bod, steeds gekaderd in hun landbouwcontext.

Collectie Bulskampveld

De Collectie Bulskampveld is het voormalige landbouw-, ambachten- en karrenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. CAG beheert sinds 2018 de collectie in opdracht van de Vlaamse overheid.

Over Centrum Agrarische Geschiedenis

CAG wil samen met andere geïnteresseerden, de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven in Vlaanderen en Brussel sinds 1750 bestuderen, bewaren, borgen en ontsluiten. Het belicht materieel en immaterieel erfgoed in zijn nationale en internationale context en heeft bijzondere aandacht voor de interactie tussen verleden, heden en toekomst.

Terug naar boven