Boerenbetoging '71

Op 23 maart 2021 is het exact 50 jaar geleden dat 100.000 Belgische landbouwers, samen met collega’s uit de andere lidstaten van de EEG, de straten van Brussel innamen. Ze betoogden tegen de hervormingsplannen van Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt. 

Betoging tegen Plan Mansholt, 1971. Collectie Packo nv.

Protest tegen het Plan Mansholt

Mansholt wou de boerenstiel leefbaarder en moderner maken; sleutelbegrippen waren schaalvergroting en mechanisering. Zijn plan voorzag echter ook het halveren van het aantal boeren, van tien naar vijf miljoen. Vooral de keuterboeren zagen zich in hun bestaan bedreigd. Mansholt wou ook vijf miljoen hectare landbouwgrond een andere bestemming geven. En bovenal, hij wenste de prijzen te verlagen. 

Het Plan Mansholt wekte meteen grote onrust. Vanaf midden februari 1971 volgden er protesten, betogingen en blokkades, ook in de buurlanden. Op 23 maart werd een grote betoging in de hoofdstad gepland. Het werd een van de grootste en meest woelige betogingen uit de naoorlogse periode. Er vielen vele gewonden en zelfs een dode.

 

Affiche met oproep voor de grote boerenbetoging in Brussel van 1971. KADOC - KU Leuven.

Onderzoek en reflectie

Deze betoging heeft ondertussen een plaats gekregen in het collectieve geheugen, zeker bij oudere generaties landbouwers. Ze staat onder meer symbool voor de continue zoektocht van beleidsmakers naar een performante landbouwpolitiek en voor de mobilisatiekracht van de boerenorganisaties.

CAG en het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) willen deze 50ste verjaardag aangrijpen om de betekenis van de boerenbetoging voor het eerst diepgaand te onderzoeken, door zowel archieven en bibliotheken in te duiken als organisatoren en deelnemers te interviewen. Tegelijk willen we reflecteren over het verleden en de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Een opvallend protestbord tegen de te lage prijzen voor eieren voor de boer tijdens het boerenprotest in Brussel, 1971. KADOC - KU Leuven, Fotocollectie Boerenbond.

Meer over de boerenbetoging

Projectverantwoordelijke

Laura Danckaert volgt voor CAG dit project op.

Projectmedewerker

Laura Danckaert

Terug naar boven